Vals-Totur fra Vejle Vesteregn - Gamle danse fra Vejle Vesteregn - nr. 327 i '358'
fra legestue ved KØST2017


Ture: Dame enhånd, tohåndsmølle, livfatning, parvis vals

Vis: sekunder (10-120)
Start automatisk med lyd: