Trekantet Svejtrit fra Østjylland  - Gamle danse fra Forskellige egne - nr. 64 i '358'
fra legestue ved KØST2017


Ture: Stor kreds, sving egen, forlæns korsgreb, ryggreb,

Vis: sekunder (10-120)
Start automatisk med lyd: